Σε συζήτηση το νέο σχέδιο νόμου του Υφυπουργείου Αθλητισμού

 

Ολοκληρώθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής η πρώτη συνεδρίαση για την επί της αρχής συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υφυπουργείου Αθλητισμού «Θωράκιση θεσμικού πλαισίου αθλητισμού, εξορθολογισμός της αθλητικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις».

Οι συνεδριάσεις στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής θα συνεχιστούν αύριο Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, στις 10:00 με την Ακρόαση Φορέων και κατόπιν, στις 12:00, με τη συζήτηση επί των άρθρων.

Όπως αναφέρει το Υφυπουργείο Αθλητισμού, πρόκειται για το 7ο σχέδιο νόμου του Λευτέρη Αυγενάκη, το οποίο συνεχίζει και εξελίσσει την αθλητική μεταρρύθμιση, που υλοποιείται τα τελευταία 3,5 χρόνια, με αποφασιστικότητα, συνέπεια και προτεραιότητα στο κύτταρο του αθλητισμού, τα ερασιτεχνικά σωματεία, τους αθλητές, τους προπονητές, τους εθελοντές παράγοντες, τους γονείς, τη νέα γενιά.

Το νομοσχέδιο θέτει ως στόχο την περαιτέρω θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού, με διαρθρωτικές τροποποιήσεις για την εξασφάλιση της συνοχής της αθλητικής νομοθεσίας, την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών, διοικητικών αγκυλώσεων και ερμηνευτικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή της αθλητικής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα εισάγει και νέες ρυθμίσεις. Αποτελείται από 27 άρθρα, που περιλαμβάνουν:

– Θεσμική ενίσχυση του Μητρώου Αθλητικών Φορέων, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους Μητρώα που αφορούν την αθλητική οικογένεια.

– Θωράκιση του συστήματος αξιολόγησης των αθλητικών Ομοσπονδιών «Χίλων». Προσδιορίζεται ότι η «κρατική χρηματοδότηση» προς τις αθλητικές Ομοσπονδίες αφορά, τόσο την τακτική ετήσια επιχορήγησή τους, όσο και την ενίσχυσή τους από τον μόνιμο μηχανισμό χρηματοδότησης μέσω της φορολογίας των κερδών των παικτών των τυχερών παιγνίων.

– Αποκατάσταση αδικιών στον τομέα της απονομής προνομίων σε διακριθέντες αθλητές και για το έτος 2022, λόγω της πανδημίας το 2020 και το 2021.

– Μείωση του κόστους θέρμανσης των κολυμβητικών δεξαμενών των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που εποπτεύονται από το Υφυπουργείο Αθλητισμού. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, προκειμένου να περιορισθεί το κόστος.

– Διευκολύνονται τα ερασιτεχνικά σωματεία των νησιωτικών περιοχών, αναφορικά με την απασχόληση προπονητή. Δίνεται η ευκαιρία απασχόλησης προπονητών επιπέδου Γ΄, ανεξαρτήτως του πρωταθλήματος ή της αγωνιστικής κατηγορίας στην οποία συμμετέχουν. Επίσης, προβλέπεται οι συμβάσεις εργασίας τους να έχουν μικρότερη ελάχιστη διάρκεια, από τους απασχολούμενους στην υπόλοιπη χώρα προπονητές, καθώς και με χαμηλότερη μηνιαία αμοιβή (3μηνη σχέση εργασίας αντί εξάμηνη και μηνιαία αμοιβή τουλάχιστον 150 ευρώ, αντί 250 ευρώ).

– Γίνεται εξορθολογισμός της συστέγασης ερασιτεχνικών σωματείων με εμπορικές επιχειρήσεις (π.χ. κυλικεία, αναψυκτήρια), απλοποιείται και καθίσταται πιο διαφανής η διαδικασία.

– Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο που διέπει τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους και τις Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους.

– Εξομοιώνεται η μισθολογική κατάταξη των Κωφών Ολυμπιονικών με εκείνη των Παραολυμπιονικών. Πλέον, τα ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που προβλέπονται για τους αθλητές με αναπηρία ισχύουν και για τους κωφούς αθλητές.

– Απαγορεύεται η συμμετοχή Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρίας σε αθλητικές διοργανώσεις, λόγω μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση κατάθεσης Εγγυητικής Επιστολής τράπεζας, οπότε δεν χορηγείται ή ανακαλείται το Πιστοποιητικό Συμμετοχής της (μέχρι τώρα προβλέπονται αφαιρέσεις βαθμών, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εκάστοτε Ομοσπονδίας.

– Δίδεται η δυνατότητα σε σωματεία και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να διοργανώνουν δρομικές δραστηριότητες, που δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της οικείας ομοσπονδίας. Συνεπώς, δεν θα απαιτείται πλέον άδεια της Ομοσπονδίας.

– Επικαιροποιείται το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών αθλητικών σχολών, για τη σύννομη, ασφαλή και αποτελεσματική οικονομική τους λειτουργία, τόσο για τους καταναλωτές, όσο και για τους επιχειρηματίες του χώρου.

– Διευκολύνεται η λειτουργία των σωματείων του τριάθλου. Επειδή πρόκειται για νέα Ομοσπονδία, δίνεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα σε εν ενεργεία αθλητές, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους, να μετέχουν στο Δ.Σ. σωματείων, ενώσεων και της ομοσπονδίας.

– Ρυθμίζεται το πλαίσιο αναφορικά με τη συμμετοχή αλλοδαπών αθλητών σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και αγώνες. Διευκρινίζεται ότι οι αλλοδαποί αθλητές, προκειμένου να αποκτήσουν την αθλητική ιδιότητα στη χώρα μας, απαιτείται επιπλεόν ρητά να μην είναι εγγεγραμμένοι ταυτόχρονα σε αθλητικό σωματείο άλλης χώρας.

– Εισάγεται η Ψηφιακή Κάρτα Υγείας Αθλητή, η οποία αντικαθιστά, σταδιακά, την έντυπη Κάρτα Υγείας Αθλητή και ισχύει για τη συμμετοχή αθλητή σε προπονήσεις και αγώνες οποιουδήποτε αθλήματος.

– Αποσαφηνίζεται η συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών Δεοντολογίας των αθλητικών Ομοσπονδιών.

– Επιλύονται διαδικαστικά ζητήματα σύστασης και λειτουργίας του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών, με έδρα την Αρχαία Ολυμπία.//


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΜΑΔΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ